• CityVenn
 • Yatırım
 • Güven
 • Hız
 • Mimari
 • Hukuki
 • Mekanik
 • Danışmanlık
 • Cityvenn
 • Proje
 • Dönüşüm
 • Yenilenme
 • Modern
 • Cityvenn
 • Statik
Yükleniyor...
Kentsel Dönüşüm
Adım Adım Dönüşüm

Günümüzün hızla gelişen dünyasında kentsel alanlar, eski altyapı, aşırı kalabalık ve çevresel tehlikeler de dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla kentsel dönüşüm, sürdürülebilir, dayanıklı ve kent sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap veren yaşanabilir şehirler yaratmak için hayati bir süreç olarak ortaya çıktı. Cityvenn, kentsel dönüşümün çeşitli yönlerini ve uygulanmasında yer alan temel adımları siz kıymetli okuyucularımız için derledi.


Cityvenn, Sürdürülebilir Gelecek

Kentsel Dönüşümü Anlamak

Kentsel dönüşüm, en basit haliyle kentlerin yeniden canlandırılması sürecini ifade etmektedir. Tamamı kent sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan sosyal, ekonomik ve mekansal unsurları kapsar. Kentsel dönüşüm, güvensiz yapıların yıkılarak modern, depreme dayanıklı tasarımlarla yeniden inşa edilmesiyle daha güvenli ve sürdürülebilir yaşam ortamlarının yaratılmasını sağlar.

Cityvenn Mühendislik Metodolojıisi Uygular

Kentsel dönüşüm süreci tipik olarak dört temel aşamadan oluşur
Değerlendirme

Bu aşama, mevcut yapıların değerlendirilmesini ve depreme karşı hassasiyet düzeyinin belirlenmesi için sismik risk raporunun oluşturulmasını içerir. Hangi binaların dönüşüme ihtiyacı olduğunun belirlenmesine temel oluşturur.


İnceleme

Sismik risk raporu daha sonra bulguları doğrulamak ve gerekli eylem planını belirlemek için ilgili yetkililer tarafından incelenir.

Cityvenn Mühendislik Uygulamaları

Tasarım

Kentsel dönüşüm kararı verildikten sonra etkilenen ev sahiplerinin tercihleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir tasarım geliştirilir. Bu aşama, yeni yapıların sakinlerin istekleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Cityvenn Proje Geliştirme

Uygulama

Son aşama, yeni binaların fiilen inşa edilmesini, onaylanmış tasarım planlarına bağlı kalınmasını ve gerekli izinlerin alınmasını içerir.


Cityvenn Arabuluculuk Hizmetleri

Kentsel dönüşüm süreci, ev sahiplerinin genellikle çoğunluk oyu yoluyla dönüşüm sürecini başlatmak için toplu bir karar almasıyla başlar. Devam etmek için en az bir ev sahibinin gerekli belgeleri yetkili bir kentsel dönüşüm şirketine sunması gerekir.

Kentsel dönüşüm projelerinde hukuki danışmanlık, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve mülk sahiplerinin haklarının korunması için büyük önem taşır. Cityvenn danışmanları, projenin yasal gereksinimlerine uygun olarak ilerlemesini sağlar ve ev sahiplerine destek olurlar. Cityvenn gibi profesyonel bir şirketin hizmetlerinden yararlanmak, kentsel dönüşüm sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Cityvenn ile ilgili anlaşmalar yapıldıktan sonra binanın yapısal güvenliğine ilişkin değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme, binadan numune alınmasını, laboratuvar testlerinin yapılmasını ve binanın depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi için yerinde incelemelerin yapılmasını içermektedir.


Cityvenn Mevzuat Değerlendirmeleri

Yapısal değerlendirmenin bulgularına göre bina “risk altında” veya “güvenli” olarak sınıflandırılır. “Riskli” binalar, deprem hasarına karşı duyarlılığı nedeniyle kentsel dönüşüm gerektiren binalardır. “Güvenli” binaların bile Kentsel Dönüşüm Kanunlarının belirlediği standartları karşılamayabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle proje yönetiminin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

Binanın sınıflandırması belirlendikten ve Cityvenn tarafından raporlandıktan sonra ilgili makamlar, mülk sahiplerine resmi bir bildirimde bulunur. Yapılan bildirim, onları binanın risk durumu ve sınıflandırmaya katılmamaları durumunda itiraz için son tarih hakkındadır.


Cityvenn Mevzuat Uygunluk Analizi

Binalarının “risk altında” olarak sınıflandırılmasına itiraz eden mülk sahipleri, verilen süre içerisinde endişelerini dile getirebilirler. Yalnızca kayıtlı mülk sahipleri itirazda bulunabilir ve iddialarını destekleyecek kanıtları sunmaları gerekir.

Mülk sahiplerinin itirazları, aralarında üniversite profesörlerinin ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğu uzmanlardan oluşan Kentsel Dönüşüm Kurulu tarafından değerlendirilir. Kurul, itirazları inceleyerek binanın yeniden sınıflandırılması gerekip gerekmediğine veya itirazların geçerli olup olmadığına karar verir.

İtirazların reddedilmesi veya mülk sahiplerinin belirlenen süre içerisinde itiraz etmemesi durumunda kentsel dönüşüm süreci zorunlu satın alma ile ilerler. Bu aşamada mülk sahiplerine binalarının bedeli ödenir veya proje ortaklığı şeklinde ilerlenir.


Cityvenn Ara Bulucluluk Hizmetleri

Mülkiyet işletme durumuna karar verildikten sonra Cityvenn, inşaat işini yürütmek üzere profesyonel bir yüklenici seçer. Bu seçim önceki aşamalarda da gerçekleştirilebilir. Yüklenici ile Cityvenn arasında projenin kapsamı, zaman çizelgesi ve maliyeti belirleyen hukuki açıdan bağlayıcı bir sözleşme imzalanır.

Yüklenici, yeni binaların mimari, yapısal, mekanik ve elektrik planlarını hazırlayarak yerel belediyenin belirlediği yönetmelik ve yönergelere uygunluğunu sağlar. İnşaatın başlaması için gerekli izinler alınır.

Cityvenn Yüklenici Firma Araştırması

Yüklenici ve Cityvenn gözetiminde inşaat çalışmaları başlar. İnşaatın onaylanmış planlara uygunluğunu ve gerekli standartları karşıladığından emin olmak için düzenli denetimler ve kalite kontrol önlemleri uygulanmaktadır.

İnşaat tamamlandıktan sonra, projenin tüm yönlerinin başarıyla uygulandığını doğrulamak için son bir inceleme yapılır. Yapılan incelemenin olumlu sonuçlanmasının ardından mülk sahiplerine yeni konutları teslim edilir ve dönüşüm süreci tamamlanmış olur.

Cityvenn Eğitim Serisi
Diğer Eğitimlerimizin de sizin için son derece yararlı olacağını düşünüyoruz.