• CityVenn
 • Yatırım
 • Güven
 • Hız
 • Mimari
 • Hukuki
 • Mekanik
 • Danışmanlık
 • Cityvenn
 • Proje
 • Dönüşüm
 • Yenilenme
 • Modern
 • Cityvenn
 • Statik
Yükleniyor...
Cityvenn

Kentsel Dönüşüm


Cityvenn olarak, kentsel dönüşümün şehirlerdeki yaşlanmış, riskli veya plansız alanları modern ve sürdürülebilir yapılarla donatma amacındaki önemli bir oyuncu olarak faaliyet gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde güvenli yapılaşma hedefinin yanı sıra, şehir planlamasını ve yaşanabilir alanların oluşturulmasını ön planda tutan bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Mevcut binaları modern ve enerji verimli yapılarla değiştirerek, toplumun genel refahını artırmayı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı amaçlamaktayız. Cityvenn olarak, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, hukuki düzenlemelere uyum sağlayarak ve toplumun katılımını önemseyerek kentsel dönüşüm süreçlerini başarıyla yönetiyoruz. Bu sayede, şehirlerimizi daha yaşanabilir, güvenli ve sürdürülebilir kılma vizyonumuza katkıda bulunuyoruz.


Cityvenn Kentsel Dönüşüm ve Proje Yönetim Hizmetleri

Cityvenn; kat malikleri ve yüklenici firmalar arasında adil, şeffaf süreç yönetimi ile yüklenici firmaların risk boyutu oluşturmayacak ve piyasa şartlarına uygun projelerinin ortak fayda sağlama amacıyla sürdürülebilir, stratejik çözümler sunarak kentsel dönüşüm projelerinde güvenilir bir iş ortağıdır.

Bu sayede, müşterilerimiz olan paydaşların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak pozitif ve profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Cityvenn; arsa sahipleri, kat malikleri ve inşaat firmalarına kaliteli hizmet sunarak, projelerin hızlı, adil ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak, kentsel dönüşüm projelerimiz için etkili çözümler sunar.


Cityvenn Kentleşme

Her projede, başlangıçtan itibaren kentsel dönüşüm süreçlerini titizlikle yönetiyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını anlamak, mevcut yapıları değerlendirmek ve yasal gereklilikleri yerine getirmek için ilk adımları atıyoruz. Mimarlık ve tasarım aşamasında, çevreye saygılı ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye özel önem veriyoruz.

Projelerimizi yasal zeminde sağlam temellere oturtmak amacıyla hukuki bir inceleme süreci yürütüyoruz. Yerel yönetmeliklere uygunluğu sağlamak, gerekli izinleri almak ve maliklerle yapılan sözleşmelerin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini garanti altına almak için uzman hukuk ekibimizle işbirliği yapıyoruz.

Mimarlık ekibimiz, projenin tasarımını ve yeniden yapılanma sürecini baştan sona planlamaktadır. Modern, çevre dostu ve sürdürülebilir mimari çözümlerle, kentsel dokuya uygun projeler geliştirmek için çalışıyoruz.

Projelerimizin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirerek, sürdürülebilirliğe odaklanıyor ve toplumsal ihtiyaçları gözetiyoruz. Yeniden geliştirilen alanların çevreye uyumu ve toplumsal fayda sağlaması için çeşitli önlemler alıyoruz.

Maliklerle yapılan sözleşme süreçlerinde şeffaf, hızlı ve adil bir yaklaşım benimsemekteyiz. Taraflar arasındaki iletişimi güçlendirmek adına düzenli toplantılar düzenleyerek, sözleşme sürecini en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Her aşamada malikleri bilgilendirerek, iş birliği ve memnuniyeti ön planda tutuyoruz.