• CityVenn
 • Yatırım
 • Güven
 • Hız
 • Mimari
 • Hukuki
 • Mekanik
 • Danışmanlık
 • Cityvenn
 • Proje
 • Dönüşüm
 • Yenilenme
 • Modern
 • Cityvenn
 • Statik
Yükleniyor...
Kentsel Dönüşüm

Mimarlık Hizmetleri


Profesyonel ekibimiz, alanında deneyimli ve uzman kişilerden oluşmaktadır. Kentsel dönüşüm konusundaki güncel bilgi birikimimize ve sektörel deneyimimize dayanarak, sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Cityvenn, kentsel dönüşüm, mimari çizim ve hukuki süreç yönetimi alanlarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilmektedir. Ekibimiz; mimarlar, avukatlar, akademisyenler, inşaat mühendisleri, harita mühendisleri ve değerleme uzmanlarından oluşmaktadır. Mimari çözümlerle deneyimli mimarlarımız, müşterilerimiz olan arsa sahipleri, kat malikleri ve müteahhitlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olarak özgün ve estetik tasarımlar oluşturmak için çalışmaktadır. Ayrıca, projelerin teknik detaylarını da göz önünde bulundurarak, işlevsel ve güvenli yapılar tasarlıyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgilenen mimarlarımız şehir alanlarında mevcut yapıları güncelleyerek ve yenileyerek sürdürülebilir, estetik ve fonksiyonel çözümler üretirler.


Cityvenn Mimarlık Hizmetleri

Alan İncelemesi ve Analiz
Mevcut yapıların değerlendirilmesi ve alan analizlerinin yapılması
Kentsel dönüşüm potansiyeli taşıyan bölgelerin belirlenmesi
Proje Tasarımı ve Planlama
Yenileme ve dönüşüm projelerinin mimari tasarımının yapılması
Planların çizilmesi ve proje dokümantasyonunun hazırlanması.
Sürdürülebilirlik Odaklı Çalışma
Enerji verimliliği, yeşil alanlar ve çevresel faktörlerin gözetildiği sürdürülebilir mimari çözümler üretilmesi
İnşaat Sürecinin İzlenmesi
İnşaat aşamasında proje yönetimi ve mimari süreçlerin takibi.
Yapılan değişikliklere göre gerektiğinde proje ayarlamalarının yapılması.

Stakeholder İletişimi
Proje paydaşları, yerel yönetim, sakinler ve diğer ilgili taraflarla etkileşim.
Gerektiğinde topluluk iletişimi ve bilgilendirme.
Yasal ve İdari İşlemler
İlgili yönetmelik ve yasal düzenlemelere uygunluk sağlama.
İdari süreçlerin yönetimi ve izinlerin alınması.
Estetik ve Mekânsal Uyum
Proje kapsamında oluşturulan mimari öğelerin çevresel ve mekânsal uyumunun gözetilmesi.
Projenin estetik değerini artıran tasarım unsurlarının entegrasyonu.